skip to Main Content

 „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida Mina olen teil käskinud! Ja vaata, Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“ Mt 28:18-20

Ära lase oma innukusel Kristuse heaks väheneda. Nüüd, mil sinust on saanud Kristuse abistav käsi, pead sa töötama tõsiselt nende heaks, kellesse sa enne pöördumist ükskõikselt suhtusid. Ära hoia kokku tõsiseid, armastavaid sõnu ja lahkeid tegusid. Tõmba neid, kes sinu ümber on, Kolgata risti poole. Ole tõesse nii armunud, et saad iga päev värsket armu, mida teistele jagada. (Ellen White käsikiri nr 17, 26.02.1901)

Üleskutse: Jeesus on jätnud meile misjonikäsu põhjal neli tegevust: minge, tehke, ristige, õpetage. Milline neist Jeesuse üleskutsetest sul kõige paremini välja tuleb? Kas võtad Jeesuse üleskutse vastu ja elad selle järgi iga päev? Kui jah, siis võta paber ja pliiats ning vormista see kui leping ja tõotus sinu ja Jumala vahel (ning pane see oma toas nähtavale kohale). Näiteks: „Mina, *nimi*, tahan olla Sinu jünger. Tahan minna ja teha sinu tööd, tuua inimesi ristimisele ning õpetada neid sind järgima. *Allkiri* *Kuupäev*

Back To Top