skip to Main Content

Meil tuleb rohkem  Jumalat kiita “ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele”. Meie pühendumine ei peaks seisnema pelgalt palumises ja saamises. Ärgem mõelgem ainult oma vajadustele, vaid ka kogetud eesõigustele. Me võtame pidevalt vastu Jumala armuande ja ometi: kui vähe tänulikkust väljendame, kui vähe ülistame Teda selle eest, mida Ta on meie heaks teinud./…/

Jumal ei taha, et tema lapsed, kellele on valmistatud nii suur lunastus, tegutseksid nii, nagu oleks ta vali ja nõudlik töödejuhataja. Ta on nende parim sõber ja kui nad Teda teenivad, soovib Ta olla koos nendega, neid õnnistada ja lohutada, täita südame rõõmu ja armastusega.  Ta soovib, et need, kes tulevad Teda kummardama, võtaksid endaga kaasa väärtuslikud mõtted Tema hoolest ja armastusest, et nad võiksid olla rõõmsad igapäevases töös, et neil oleks jõudu talitada kõiges ausalt ja ustavalt./…/

Hing võib kiituse tiivul tõusta taevale lähemale. Jumalat teenitakse taevases õukonnas laulu ja muusikaga ning kui me väljendame oma tänulikkust, sarnaneb meie teenistus enam taevaste hulkade teenistusele. “Kes toob ohvriks tänu, see annab Mulle au.” Mingem oma Looja ette aukartliku rõõmuga, milles on “tänulaulu ja pillihäält!”.  (“Tee Kristuse juurde”, lk 77-78)

Üleskutse: Täna Jumalat, et adventkuulutus on levinud Eestis 120 aastat. Täna Jumalat, et Eesti liidul täitub  tänavu 100 aastat. Täna Jumalat, et reformatsioonist on möödas 500 aastat. Palu, et Jumal õnnistaks homset Tallinnas toimuvat misjoniteemalist aastapäeva.

Back To Top