skip to Main Content

27. Millennium ja patu lõpp

Millennium on tuhande-aastane ajastu esimese ja teise ülestõusmise vahel, mil Kristus valitseb koos oma pühadega taevas. Selle aja jooksul mõistetakse kohut “õelate surnute” üle; maa on elavatest inimestest täiesti tühi, kuid siin asuvad Saatan ja tema inglid. Millenniumi lõppedes laskub Kristus koos oma pühadega ja Püha Linnaga taevast maa peale. Siis äratatakse üles “õelad surnud”, kes koos Saatana ja tema inglitega piiravad ümber selle linna; kuid Jumal saadab tule, mis hävitab nad ja puhastab maa. Selliselt vabastatakse universum patust ja patustest igaveseks. (Ilm 20; 1Kr 6:2-3; Jr 4:23-26; Ilm 21:1-5; Ml 3:19; Hs 28:18,19)

Üleskutse: Loe läbi kõik Piibli kirjakohad, millele meie koguduse antud põhiuskumus toetub. Kujuta ette patuta maailma. Mõtle inimestele, kellega koos sa sooviksid sellises maailmas elada.

Back To Top