skip to Main Content

Armastuse sunnil täidame elu kõige tähtsusetumadki kohustused nõnda “nagu Issandale”. Kui südames on Jumala armastus, avaldub see ka elus. Meid ümbritseb Kristuse hea lõhn ja meil on õilistav ja õnnistav mõju.

Sa ei pea ootama erilisi võimalusi ega harukordseid vaimuandeid, enne kui lähed Jumala tööle. Kui su igapäevane elu tunnistab usu puhtusest ja siirusest ning kui teised on veendunud, et soovid olla neile abiks, siis ei jää sinu jõupingutused asjatuiks.

Kõige tagasihoidlikumad ja vaesemad Jeesuse jüngrid võivad olla teistele õnnistuseks. Võib-olla nad ei mõista, et teevad midagi eriliselt head, kuid alateadliku mõju abil võivad nad panna liikvele õnnistuselained, mis suurenevad ja süvenevad ja mille mõjust võivad nad teada saada alles lõplike kokkuvõtete tegemise päeval. Nad ei tunne ega tea, et teevad midagi suurt. Neil pole vaja end väsitada muretsemisega õnnestumise pärast. Nad peavad rahulikult jätkama ja tegema ustavalt tööd, mille Jumala ettenägevus on neile määranud, ja nende elu pole siis kasutu. Nende hing kasvab üha enam Kristuse eeskuju sarnaseks; nad on Jumala kaastöölised selles elus ja on nõnda sobivad tulevase elu kõrgema tegevuse ja varjutamatu rõõmu jaoks.  (“Tee Kristuse juurde”, lk 63)

Üleskutse: Ütle Jeesusele, et sa tahaksid olla Tema kaastööline ning palu Püha Vaimu. Ela „nagu Issandale“ ning ole läbi selle jätkuvalt õnnistuseks teistele, kasutades oma andeid ning aega.

Back To Top