skip to Main Content

Tänagi on maailmas, kus elab üle seitsme miljardi inimese, veel palju tööd Jumala missiooni elluviimisel. Jumal kutsub meist igaühte selles töös osalema. Pole oluline – kui vana sa oled, mis soost või rahvusest oled. Jumal kutsub sind missioonile. Ta võib sind kutsuda misjonäriks naabruskonnas, koolis, töökohal – oma mõjusfääris. Ükskõik kus sa oled, Ta vajab sind oma missioonile otsima ja päästma kadunut.

Kõige kergem viis tunnistada on igapäevases suhtlemises. Las Püha Vaim juhib sind õigete inimesteni, kellele saad sobival viisil rahulikult ja loomulikult Püha Vaimu juhtimisel jagada oma tunnistust ja julgustust. Tunnistamine peaks olema rõõm ning loomulikul viisil tulenema meie suhtest Jumalaga. Küll Jumal avab selleks tee.

Igaüks saab olla osa Jumala missioonist! Seda ülesannet täites on oluline, et jääksime Issanda lähedale, uurides Piiblit ja prohvetluse vaimu ning palvetades lakkamata.

(Ted Wilson, Palvenädal 2016, Meie Aeg, november 2016, lk 16)

Üleskutse: Palveta nimeliselt iga uskliku ja mitteuskliku pärast oma lähedaste hulgas. Pane need nimed paberile ja palu ning täna regulaarselt nende eest. Palu, et Jumal annaks sulle tarkust olla neile tunnistuseks.

Back To Top