skip to Main Content

Kristus on pannud oma kogudusele püha kohustuse, mille täitmine nõuab enesesalgamist igal sammul. Kui nähakse, et need, kes usuvad Temasse, võtavad risti ja kannavad seda Tema enesesalgamise rajal, valmis tegema kõik, mis nende võimuses, et tuua õnnistusi neile, kelle eest Kristus suri, on see tunnistus kristluse väest ning paljude praeguste uskmatute südames tärkab usk Temasse, kes andis oma elu, et päästa süüdiolev maailm igavesest hukatusest.

Pühendunud töölised peavad minema välja põllule ja liikuma arukalt edasi, puhastades Kuninga maanteed ja saavutades võite uutes kohtades. Töötagu Issanda töölised usus ja usalduses. Mõned, kelle heaks nad töötavad, kuulavad kuulutust ja võtavad tõe vastu. Tehku nad seda, mida Issand neil teha käsib. Nende edu on võrdeline nende usuga. Pühakiri ütleb: “Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt” (Jk 1:5-7). (Ellen White kiri nr 43, 6.03.1903)

Üleskutse: Võtke koos kogudusega aega palveks ning paluge tarkust, et Jumal näitaks, mida teie saate teha kadunute päästmiseks!

Back To Top