skip to Main Content

10. september – ajalugu

Aastaks 1957 oli adventkoguduse liikmete arv Eestis jõudnud 2246-ni. Sealt edasi hakkas see arv iga aasta vähenema ning seda kuni 1989. aastani, mil liikmete arv veel natuke üle 1000 oli. Vabaduse tuuled äratasid inimestes taaskord huvi adventsõnumi vastu. Mitmel pool Eestis toimusid 1990ndate alguses vaimulikud seminarid, mida viisid läbi peamiselt evangelistid Ameerikast. Rein Mühlbergi poolt 1992. aastal Tallinnas läbi viidud seminari lõpus ristiti kokku 103 inimest. Järgmisel aastal toimusid evangeelsed seminarid ka Pärnus, Viljandis ja Tartus, kus ristiti vastavalt 80,…

3. september – ajalugu

1944. aasta suvel tabasid Eestit II maailmasõja rängad lahingud. Punaarmee oli alustanud pealetungi, et võita Saksa armeelt tagasi kaotatud alad. Paljud eestlased põgenesid lahingutegevuse eest teistesse riikidesse. Peamised sihtkohad kuhu suunduti olid Saksamaa ja Rootsi. Kokku lahkus Eestist 1944. aastal ligi 80 000 inimest, kuid nende hulgas oli palju ka neid, kes teekonnal hukkusid. Eestist lahkunute hulgas oli mitmed adventkoguduse liikmed, üks nende seast oli ka tollane SPA Eesti Liidu esimees Richard Vinglas. Teekond Saksamaale algas temal koos perega Raplamaalt…

27. august – ajalugu

1930-ndatel aastatel pöörati Eesti liidu väljaannetes väga suurt rõhku tervisele. Vähemalt kord aastas ilmus Meie Aja tervisele pühendatud erinumber ning ka Misjoniteadetes käsitleti pidevalt tervisliku eluviisiga seotud teemasid. Suurt tähelepanu pöörati toitumisele ning tihti avaldati lihtsate ja tervislike toitude retsepte. 1938. aasta Misjoniteates oli toodud alljärgnev retsept. Maitsev kartulikeeduvee kaste Hästi pestud kooritud kartulid pannakse paraja rohkuse veega ja paraja soolaga keema. On kartulid pehmeks keenud, valatakse keeduvesi teise puhtasse keedunõusse nii palju kui kasteks arvatakse vaja olevat ja lastakse…

20. august – ajalugu

1923. aastal asutati Balti Unioonis adventkoguduste töölistele hariduse andmiseks Riia linna lähedal misjoniseminar. Kool asus imeilusas kohas Suschenhofi (praeguse nimega Suži) mõisas Kisezersi järve ääres. Kooli territooriumi suurus oli 111 hektarit ning see oli ümbritsetud mägedest ja männimetsast. Misjoniseminar sai eestlaste seas väga populaarseks ning takistuseks ei saanud ka vahemaa. Hilisem Eesti liidu esimees Eduard Murd sõitis mitmel korral Pärnust misjonikooli jalgrattaga (teekonna pikkus ligi 175 kilomeetrit). 1924. aasta õppeaasta alguseks oli koolis 111 õpilast, nendest 56 meest ja 55…

13. august – ajalugu

Esimeseks välismisjonäriks Eesti adventkoguduse ajaloos sai Amanda Nukka, kes siirdus 1931. aastal Aafrikasse, Sierra Leonesse. Aafrikas asus Amanda Nukka õpetama ja juhendama lapsi sealses misjonikoolis. Vaatamata seal varitsevatele mitmetele ohtudele, oli töö talle väga südamelähedane. Paraku haigestus ta mõned aastad hiljem malaariaase ja ta naases Eestisse. 1937. aastal pärast tervenemist siirdus Amanda Nukka aga tagasi endisele tööpõllule. Oma tagasimineku kohta kirjutas Amanda Nukka järgmist: „Olin üliõnnelik, kui saabus uus kutse minna tagasi vanale tööpõllule. Kuigi olles täiesti teadlik kõigest, mis…

6. august – ajalugu

1942. aasta peakoosolekul valiti Eesti liidu esimeheks 33-aastane Richard Viktor Vinglas. Pärast esimeheks valimist saatis ta kogudustele ringkirja, kus olid kirjas järgnevad read: „Soovin teile väljendada tänu usalduse eest, mis asetas mulle uue ning vastutusrikka ülesande – seista liidu esimehena teie kõikide teenistuses. Tundes oma uusi kohustusi pean tunnistama, et ainuüksi Jumala armu läbi võin need täita. Sellepärast palun teilt, armsad usuõed-vennad, kaht asja. Esimese soovi väljendan apostel Pauluse sõnadega: „Ent mina manitsen teid vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi…

30. juuli – ajalugu

28. oktoobril 1935 toimus avaaktus Eesti Adventkoguduse misjonikoolis. Kristlikku haridust pakkuvas koolis alustas esimesel aastal õppimist 21 õpilast ning lisaks veel mõned vabakuulajad. Kooliruumidena kasutati Tallinna Mere puiestee palvela väikesi saale. Oma misjonikooli tulihingeline pooldaja oli tollane Liidu esimees Eduard Ney, kes väärtustas kristliku hariduse tähtsust. Tänu tema jõupingutustele sai teoks unistus oma koolist. Misjonikool tegutses kuni 1940. aasta kevadeni ning paljud selle lõpetajatest asusid hiljem tööle Jumala viinamäel. Kooli eesmärgiks oli pakkuda noortele tarkust, mis on vajalik siinses elus…

23. juuli – ajalugu

Ülemaailmne majanduskriis, mis sai alguse 1929. aastal Ameerikas, tingis vajaduse aidata paljusid inimesi, kes kriisi käes kannatasid. Kogudustes rajati heategevusosakonnad, mis hakkasid hättasattunud inimesi aitama. Esimene selline osakond rajati Eduard Mägi poolt Tartusse. 1930ndate aastate alguses tegutsesid sellised osakonnad ka Tallinnas, Narvas, Kuresaares, Pärnus, Rakveres, Põltsamaal, Türil, Haapsalus, Tapal, Viljandis, Võrus ja Valgas. Heategevusosakonnad jagasid inimestele peamiselt riideid ja toitu, kuid vajadusel toetati ka rahaliselt ning pakuti arstiabi neile, kellel puudusid rahalised vahendid haiglaraviks. Sellega kergendati paljude häda, kuivatati pisaraid,…

16. juuli – ajalugu

1936. aasta alguseks oli Tartu adventkoguduses liikmeid juba üle 300. Kohalik kogudus ja liidu juhatus otsustas sellest tulenevalt üürida ruumid uueks palvelaks asukohaga Puiestee tänav 45. Seal piirkonnas elas ka palju koguduse liikmeid. Kuigi seda pinda soovisid endale saada ka veel teine kogudus ja tööstusettevõte, andis maja omanik need adventkoguduse käsutusse. Avakoosolek uues palvelas peeti 10. mail 1936. Ilus suur saal, kus istekohti oli 150, oli rahvast täis. Uue palvela kasutusele võtmisega seoses määrati kohalikule jutlustajale Eduard Mägile abiliseks Arnold…

9. juuli – ajalugu

1930. aastal ilmus esimest korda adventkoguduse väljaanne Meie Aeg, mida ka täna saame igakuiselt lugeda. Esimese numbri sissejuhatuses olid kirja pandud järgmised read: „Aeg on kallim warandus, mis usaldatud inimesele ja selle õieti kasutamisest oleneb igaühe käekäik. Kuid waewalt leidub ühtki teist asja, millega nii mõttetult ja pillawalt ümber käiakse, kui ajaga. Seda ei mõisteta õieti kasutada.“ Väljaande eesmärgiks sai õpetada oma lugejatele tarkust aja kasutamisel ning see jõudis ilmuda kuni 1940. aasta juunikuuni, mil uus valitsus koguduse kirjandustöö keelustas.…

Back To Top