skip to Main Content

15. september – eestpalve

Meil tuleb rohkem  Jumalat kiita “ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele”. Meie pühendumine ei peaks seisnema pelgalt palumises ja saamises. Ärgem mõelgem ainult oma vajadustele, vaid ka kogetud eesõigustele. Me võtame pidevalt vastu Jumala armuande ja ometi: kui vähe tänulikkust väljendame, kui vähe ülistame Teda selle eest, mida Ta on meie heaks teinud./.../ Jumal ei taha, et tema lapsed, kellele on valmistatud nii suur lunastus, tegutseksid nii, nagu oleks ta vali ja nõudlik töödejuhataja. Ta on nende…

8. september – eestpalve

Tänagi on maailmas, kus elab üle seitsme miljardi inimese, veel palju tööd Jumala missiooni elluviimisel. Jumal kutsub meist igaühte selles töös osalema. Pole oluline - kui vana sa oled, mis soost või rahvusest oled. Jumal kutsub sind missioonile. Ta võib sind kutsuda misjonäriks naabruskonnas, koolis, töökohal - oma mõjusfääris. Ükskõik kus sa oled, Ta vajab sind oma missioonile otsima ja päästma kadunut. Kõige kergem viis tunnistada on igapäevases suhtlemises. Las Püha Vaim juhib sind õigete inimesteni, kellele saad sobival viisil…

1. september – eestpalve

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Timoteose 2:1-4 Üleskutse: Palveta Eestimaa adventkoguduste ja nende liikmete ja juhtide pärast. Palveta, et Püha Vaim võiks meid kõiki juhtida ja kasutada, et päästa inimhingi. Palveta, et meie kogudused võiksid kasvada…

25. august – eestpalve

Arusaamine, et minus pole loomu poolest midagi head, paneb mind põlvedele alandudes paluma, et Jumal ilmutaks end minu kaudu. Ma vajan sellist ettevalmistust, nagu Jeesus palus endale Jordani jõe kaldal: „Kristuse pilk näis tungivat läbi taeva, kui Ta avas oma hinge palves Jumalale. Ta teadis hästi, et patt oli kalgistanud inimsüdamed, ning neil oli väga raske mõista Tema missiooni ja võtta vastu lunastust. Ta anus Isalt väge võitmaks inimeste uskmatust, purustamaks ahelaid, millega Saatan oli neid sidunud“ (E. White, „Ajastute…

18. august – eestpalve

Pärast Jumalaga palves võitlemist pange selga soomusrüü ning asuge tõsise tööga hingi usku pöörama. Laske inimestel näha, et teie puhul ei ole tõde nali, vaid igavene tõelisus. Te peate tegelema põhimõtetega nii nagu ei iial varem. Puistake tõe seemneid lahtise käega. Külvake kõigi vete äärde. Ärgu olgu teil ühtki määratud piiri, mida te ei ületa, vaid töötage väega, mille Jumal teile annab. Siis tuntakse teid inimestena, kes usuvad tõde ja kelle jaoks on tõde reaalsus. Ärge laske oma usul kaduda.…

11. august – eestpalve

Üks noor kirjandusevangelist Filipiinidelt kiirustas pärast tegusat tööpäeva koju. Teda ründasid mässajad, kes lõid ta pikali ja pussitasid korduvalt. Üks juhuslik mööduja tundis ta ära ja teatas  ta vanematele. Vanemad viisid ta jalamaid lähimasse haiglasse. Kui arstid ja õed tema kallal töötasid, tuli ta korraks teadvusele ja sõnas: “Ärge kartke. Ma ei sure. Ma olen Jumala tööline ja mu töö pole veel tehtud.” Siis kaotas ta taas teadvuse. Järgmine hetk, mida ta mäletab, on see, kuidas ta ärkas ja kuulis…

4. august – eestpalve

Kui apostel Paulus töötas misjonipõllul, siis ta tundis, kui väga ta vajas noorte abi. Tema ise ja temaaegne apostlite põlvkond oli vananemas. Ta nimetas oma noort kaastöölist Timoteost oma vaimulikuks pojaks. Ta pani Timoteose tööle Efesose kogudusse ja valvama selle järele, et kogudus ei õpetaks midagi valesti, 1. Timoteosele 1:3. Kogu tegevus koguduses pidi juhinduma õigest õpetusest. Selleks oli vajalik, et noormees arendaks oma vaimuande, “pannes tähele iseennast ja õpetust” (1. Timoteosele 4:16). Paulus näitas, et sellises vaimus töötades päästab…

28. juuli – eestpalve

Palve juures on hädavajalik olla usin; ära lase millelgi end takistada. Tee kõik endast olenev, et ühendus Jeesuse ja sinu vahel oleks avatud. Otsi iga võimalust minna sinna, kus palvetatakse. Neid, kes tõsiselt otsivad ühendust Jumalaga, nähakse palvekoosolekutel, nad täidavad ustavalt oma kohustusi ning püüavad hardalt ja innukalt saada kõigi neile pakutavate õnnistuste osaliseks. Nad kasutavad iga võimalust olla seal, kus nad saavad vastu võtta valguskiiri. Me peaksime palvetama perekonnaringis, kuid ennekõike ei tohi hooletusse jätta salajast palvet, sest selles…

21. juuli – eestpalve

Taaniel rajas oma palveelu Jumala Sõnale. Teadlased on üllatunud, leides, missugust mõju avaldab usuteemadele mõtlemine meie usukontrollile. Ühes uurimuses öeldi, et palve on "omamoodi anaeroobne treening enesekontrolli saavutamiseks", vaid kolme tunni järel on "paranenud tähelepanuvõime" ja 11 tunni pärast on "suurenenud närvirakkude vaheliste ühenduste hulk, mis on olulised keskendumiseks." /.../ Seega need, kes järgivad lisaks ühisele palvele (Tn 1. ja 2. ptk) Taanieli isikliku palve praktikat (Tn 10) võivad oodata sarnaseid tulemusi. Taaniel lootis Jumala peale ja seetõttu oli tema…

14. juuli – eestpalve

Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaule! Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kogudusevanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eespalve saadab palju korda! Eelija…

Back To Top