skip to Main Content

9. september – kogudus

Kristus on pannud oma kogudusele püha kohustuse, mille täitmine nõuab enesesalgamist igal sammul. Kui nähakse, et need, kes usuvad Temasse, võtavad risti ja kannavad seda Tema enesesalgamise rajal, valmis tegema kõik, mis nende võimuses, et tuua õnnistusi neile, kelle eest Kristus suri, on see tunnistus kristluse väest ning paljude praeguste uskmatute südames tärkab usk Temasse, kes andis oma elu, et päästa süüdiolev maailm igavesest hukatusest. Pühendunud töölised peavad minema välja põllule ja liikuma arukalt edasi, puhastades Kuninga maanteed ja saavutades…

2. september – kogudus

Seitsmenda päeva adventistide ülemaailmne kogudus on üheks oma tööpõhimõtteks võtnud kõigi liikmete kaasatuse printsiibi (inglise keeles: Total Membership Involvment). Sellest räägitakse meie koguduse kõikidel juhtivatel tasanditel ning ka meil Eestis on kõigi liikmete kaasatus põhimõtte ja eesmärgina sõnastatud. Kuid oma olemuselt pole tegemist uue arusaamisega. Kõigi liikmete kaasatusele viitab juba 2Ms 19:6, kui Jumal ütles Moosesele Siinai mäe jalamil, et „teie olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks“; igal iisraellasel oli eesõigus esindada oma eluga rohkemat kui iseennast. Jesaja kirjutab…

26. august – kogudus

Jumal on otsustanud selles maailmas end väiksesse peita. Ta ilmutab end järjekindlalt inimestes ja kohtades, mis on väikesed, alandlikud ning tihtipeale selle ilma vägevate tallata. Jah, Jeesust võib leida ka Westminster Abbey võimsate võlvide alt, aga suurem on tõenäosus, et Teda kohtab mõne vangla trellitatud akende taga. Jeesus võib ilmutada end megakirikute megasaalides, aga päris kindlasti ilmub Ta meie keskele pagulaslaagrite lootusetuses. Ta on ikka olemas suure reede viimseni lihvitud jumalateenistustes, aga ennekõike siiski kodutute varjupaiga läppunud õhuga toakestes. /.../…

19. august – kogudus

Lõpuajal hakkavad paljud Jumalat otsima, otsitakse elule vaimulikku alust ja identiteeti usklike kogukonnas, kellel on piibellik õpetus. Kogudusejuhid pööravad tähelepanu evangeeliumitöö ja koguduse kasvu arendamiseks, uskudes, et kasv on alles ees. /.../ Kogudusega liituvad inimesed erinevatest kultuuridest ja sotsiaalsest spektrist. Nende vaimulik tase on erinev, samuti kasvu kiirus. Kogudusega liitudes ja seal olles peaks kasv jätkuma (1 Pt 4: 8-10). Järgnev peaks aitama seda saavutada. Aastase tegevusplaani koostamisel peab analüüsima kohaliku koguduse liimeskonna seisukorda. Peaks hindama oma võimeid, kui palju…

12. august – kogudus

Samal ajal, kui igas koguduses peaks olema aktiivne noorteosakond, on oluline, et noortetöö ei oleks isoleeritud ülejäänud kogudusetööst. Meil on tänapäeval terve armee noori, kes võivad teha palju, kui neid õigesti juhtida ja julgustada. /.../ Me soovime, et nad oleksid Jumala poolt õnnistatud. Me soovime, et nad osaleksid hästiorganiseeritud plaanides teiste noorte abistamiseks. Kui noored annavad oma südame Jumalale, ei kao sellega meie vastutus nende eest. Neis tuleb äratada huvi Issanda töö vastu ning neid tuleb juhtida mõistma, et Ta…

5. august – kogudus

Suure evangeeliumisõnumi kuulutamine on Kristuse jüngrite töö. Mõned teevad seda ühel moel, teised hoolitsevad teiste tööharude eest, nii nagu Issand neid isiklikult kutsub ja juhib. Kõik ei tööta ühtemoodi, kuid kõik võivad oma jõupingutused ühendada. Elava Jumala Sõna tuleb kuulutada kogu maailmas. Evangeelium peab levima suure väega ning seda peavad tähistama Jumala Vaimu praktilised ilmingud. Meie töölised peavad olema elav mõju, mis näitab Jumala eesmärki nende tööle kutsumisel. Aulise evangeeliumi sõna tuleb kuulutada selle jumalikus kõikehaaravuses. Me peame olema evangeeliumi…

29. juuli – kogudus

Rooma antiikühiskond oli ühiskond, kus tõmmati väga selgeid piire isikliku ja kollektiivse vahele, kus staatus oli inimesele juba sünniga määratud ning kus ühiskondlike klassipiiride eiramine või ületamine oli suureks häbiasjaks. Ja siis tekkis selle ühiskonna keskele järsku üks liikumine, kus kõik inimestevahelised vaheseinad kisuti maha ja kus erinevatest klassidest inimesi tervitati kui võrdseid. Järsku ei olnud Jumala rahva religioosseks keskpaigaks enam Jeruusalemma tempel, kus paganatele oli oma õu ja kus naised pidid omaette nurgas olema, kus isegi juudi mees ei…

22. juuli – kogudus

Jeesuse ja Tema koguduse vahelise suhte kirjeldamiseks on kasutatud palju metafoore. Üks neist on, et kogudus on Tema pruut. See näitab, kui palju Ta meid armastab. Sellepärast Ta riskiski meie päästmiseks kõigega ja see oli Tema armastuse ime ülim demonstratsioon. Tegelikult ei suuda me tõeliselt hoomata, mida see tähendab, et maailma Looja, universumi Valitseja tunneb meist igaühte sellistena nagu me tõesti oleme, ja et just see meid puudutava tõe tundmine paneb Teda meid kõiki veel õrnemalt armastama. Ma olen lihtsalt…

15. juuli – kogudus

Vilja valmimiseks ja küpsemiseks on meil alati kogukonda vaja. Üksi kodus olles ei ole võimalik kannatlikkust kasvatada, ennast teistest isoleerides ei saa armastuses areneda. Kõik Vaimu viljad on mõeldud küpsema just teiste inimeste seltskonnas ning teiste kaasabil. Jumal on meid loonud sotsiaalseks, kogukondlikuks, mis tähendab seda, et me ei saa üksinda kasvada ega iseloomu kujundada. See on üks neist asjadest, mis meil teinekord meelest läheb, kuna elame maailma ajaloo kõige individualistlikumal ajal. Indiviidi väärtustamine on hea ja õige, ent Jumal…

8. juuli – kogudus

“Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! Ja Ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale.” (Mk 10:14b,16) Koguduse raames tegutseva rajaleidjate ühingu programm pakub rakendust igas lapses pesitsevale seiklus- ja uurimisvaimule. See hõlmab rohkem õues toimuvat tegevust, looduseuurimist ja oskuste omandamist, kui on võimalik tavalises adventkoguduse nooremate noorte osakonnas. Sellise tegevuse juures ollakse vastuvõtlikud vaimulikele asjadele ning rajaleidjate ühing on hästi demonstreerinud oma hingipäästvat mõju. Rajaleidjate seltsi tegevusaladesse kuuluvad laagriüritused,…

Back To Top