skip to Main Content
Üleskutse kogudustele kogukonnas silma paista
Aastapäev annab meile hea võimaluse teha midagi oma kogukonna heaks ning niimoodi nendega kontakti saada ning suhtlust alustada. Kõik kogudused võiksid mõelda, mida nad saaksid sel aastal korraldada, et silma paista ning läbi selle rääkida inimestele Jeesusest.
Sellel aastal on tulemas ka kohalike koguduste aastapäevi, kohalike linnade kohvikupäevi ja muid sündmusi, laagreid ja väljasõite. Kõik need üritused saab sellel aastal siduda 120. aastapäevaga. Kui me oma jõud ühendame, saavad kindlasti meist teadma inimesed, kes polnud veel meist kuulnud! Ja veel parem, ka Jeesusest!
Müügil on spetsiaalsed 120. aastapäeva logoga pallid. Lisainfo liidu juhtkonnalt või vallo.poldaru@advent.ee.

Mõned näited toimunud sündmustest:

7. mai – Võru koguduse riideabi annetus Taaskasutustare alustamiseks

03. juuni – Tallinna koguduse avatud uste päev

04. juuni – Laste rõõmuhommik Pärnus

Back To Top